Overijsselse Vecht

Viswater Zwolle | Rivieren | Schrijver: Ingmar Boersma
 
Overijsselse Vecht
Overijsselse Vecht
Lengte: Van de stuw bij Vechterweerd tot de uitmonding in het Zwarte Water ongeveer 25 km.
Breedte: Gemiddeld rond de 60 meter
Diepte: In het midden ongeveer 3 meter naar de oever oplopend
Bodem: Overwegend harde bodem met in diverse bochten mooie zandbanken
Plantengroei: Langs de oevers veel riet en diverse soorten waterplanten
Waterkleur: Sterk varierend naar gelang de stroming

De Overijsselse Vecht, kortweg de Vecht genoemd, is een regenrivier die zijn oorsprong in Duitsland vindt. De waterstand is dus afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en bij veel neerslag stroomt de Vecht dan ook harder dan wanneer het lange tijd droog is. Ook de aanwezige stuwen in de rivier zijn mede bepalend. Er bevinden zich 6 stuwen in de Vecht waaromheen ten behoeve van de vismigratie zogenaamde vistrappen zijn gelegd. Hierdoor wordt het mogelijk dat vis, met name in het voorjaar tijdens de paaitrek, ook stroomopwaarts de rivier kan optrekken. In het kader van deze website over de vismogelijkheden in en rond Zwolle zullen wij ons beperken tot het eerste gedeelte, dat loopt van de stuw/vistrap bij Vechterweerd tot aan de uitmonding in het Zwarte Water bij Zwolle.

Visserij
De Overijsselse Vecht is zonder enige twijfel het meest bekend van de vermaarde winde vangsten in het voorjaar. Van ver over onze landsgrenzen komen in de maanden februari t/m mei velen hun geluk hier beproeven en terecht! Vanwege de goede mogelijkheden voor de optrek van vis vindt er vooral in de periode februari t/m mei (afhankelijk van weer, temperatuursontwikkeling etc.) een grootschalige optrek van diverse vissoorten plaats. Veel witvis in alle bekende soorten komt op de Vecht voor met grote exemplaren van voorns, brasems en dus ook veel winde. Voorns van boven de 30 cm. En brasems en windes van meer dan 60 cm. Zijn geen bijzonderheid. Ook voor roofvis kun je prima op de Vecht terecht. Zowel snoek, baars,  snoekbaars als roofblei komen goed voor en bereiken forse formaten. Getuigen zijn snoeken van ver over de meter en bijvoorbeeld de melding van een snoekbaars van 103 cm die overigens weer is teruggezet...  Alle bekende technieken worden voor de diverse vissoorten ingezet en met succes. Vooral bootvissen is erg lucratief omdat je de Vecht lang niet overal vanaf de oever kunt bevissen. In de loop van de rivier vindt je veel zandbanken in bijvoorbeeld bochten en ook taluuds bij kuilen zijn er te vinden. Voldoende prima stekken dus.

Vissoorten
Grote blankvoorn, brasem en winde komen voor op de Vecht. Ook erg forse snoek, baars, roofblei en snoekbaars zijn er te vinden. Uiteraard komt ook karper voor op de Vecht alhoewel hier niet veel gericht op wordt gevist.

Toegankelijkheid
De Vecht is op diverse plaatsen goed vanaf de oever te bevissen. Bekende plek is bijvoorbeeld tussen de twee verkeerswegen over de rivier en daar iets voor en na. Hier is een brede berm die vlak genoeg is om vanaf te vissen. Maar ook meer richting de stuw vindt je hier en daar plaatsen waar je goed vanaf de oever kunt vissen. De beste mogelijkheden heb je echter vanuit een boot. Je kunt dan je eigen stek in de gehele loop van de rivier kiezen en bent nergens van afhankelijk. Bootvissen wordt door zowel roofvisvissers als ook door witvissers veel beoefend. De plaatsen waar je met de auto vlak aan het water kunt komen zijn erg beperkt. Dit geldt eigenlijk alleen voor de eerder genoemde stek tussen de twee verkeersbruggen. Hier is ook een prima trailerhelling waar je een boot goed te water kunt laten en waar je je auto met trailer goed kunt parkeren. Zie hiervoor ook de info bij trailerhellingen op deze site.

Gerichte Stekinfo
Beginnend bij de uitmonding in het Zwarte water hebben we direkt al een goede stek te pakken. Verder stroomopwaarts zijn veel van de bochten die je gaandeweg passeert goede plekken vanwege hun zandbanken. Ook vindt je er diverse mosselbankjes die voor met name roofvis interessant zijn. Wanneer je doorvaart over de rivier kom je na verloop van tijd twee achter elkaar liggende verkeersbruggen tegen. Ook hier is het goed vissen. Daar ongeveer een paar honderd meter voorbij ligt zowel links als rechts een kolk. De kolken zelf (zie elders op deze site) zowel als de uitmondingen hiervan in de rivier zijn gekende stekken. De Vecht is in de landelijke lijst ingebracht, de genoemde twee kolken behoren tot het viswater van de HSV in Zwolle en zijn niet ingebracht.  Maar ook de overige kolken aan de Vecht op dit stuk vormen goede plekken. Helaas mogen de overige kolken niet bevist worden, maar de ingangen er vlak voor zijn de moeite van het proberen zeker waard. Ook de spoorbrug is een plek waar je zeker even halt moet houden om te vissen. Tenslotte vormt de stuw bij Vechterweerd een uitstekende plek om te proberen succes te hebben. Houd er wel rekening mee dat je de geldende bepalingen in acht neemt en dus bijvoorbeeld voldoende afstand houdt tot de stuw.

Route
Vanaf de A-28 uit de richting Amersfoort neemt u de afslag Zwolle-Noord. Onderaan de afrit rechtsaf en bij de eerste verkeerslichten links. Deze weg volgen totdat u met een brug de Vecht oversteekt. Direkt na de brug gaat u links om vervolgens onmiddellijk weer links te gaan, een soort fietspad op. Dit pas leidt naar beneden en komt uit tussen de twee bruggen aan de oever van de Vecht. Hier kunt u prima vanaf de kant vissen en bij de traillerhelling uw boot te water laten.

Deel deze pagina