Viswater Zwolle | Rivieren

Zwarte Water

Rivieren | Ingmar Boersma
Iboe metersnoek bij de draden
  Lengte: Ongeveer 25 kilometer Breedte: Varierend van 100 tot 200 meter Diepte: Sterk varierend, maar in het midden overwegend zo'n 3 tot 4 meter. Ook diepe plekken aanwezig. Bodem: Overwegend harde...

Overijsselse Vecht

Rivieren | Ingmar Boersma
Overijsselse Vecht
  Lengte: Van de stuw bij Vechterweerd tot de uitmonding in het Zwarte Water ongeveer 25 km. Breedte: Gemiddeld rond de 60 meter Diepte: In het midden ongeveer 3 meter naar de oever oplopend Bodem:...

De IJssel

Rivieren | Ingmar Boersma
IJssel
  Lengte: Niet exact aan te geven Breedte: Gemiddeld zo'n 100 meter Diepte:  In de vaargeul zo'n 4 meter Bodem: Overwegend harde bodem, met zand, grind en steenstort Plantengroei:...

Archief

Deel deze pagina