Zwarte Water

Viswater Zwolle | Rivieren | Schrijver: Ingmar Boersma
 
Iboe metersnoek bij de draden
Iboe metersnoek bij de draden
Lengte: Ongeveer 25 kilometer
Breedte: Varierend van 100 tot 200 meter
Diepte: Sterk varierend, maar in het midden overwegend zo'n 3 tot 4 meter. Ook diepe plekken aanwezig.
Bodem: Overwegend harde bodem. Ook plekken met zand, modder en steenstort.
Plantengroei: Langs de oevers veel riet en diverse soorten waterplanten
Waterkleur: Sterk varierend naar gelang de stroming.

Het Zwarte Water is een rivier die zijn oorsprong vindt in de Zwolse stadsgrachten en die eindigt in het Zwarte Meer. Het water herbergt eigenlijk alle bekende vissoorten, alhoewel de een meer voor komt dan de ander. Van soms ver komen vele vissers om op dit water te vissen voor een dag of een paar dagen. Niet voor niets. Het Zwarte Water is een prima stek, maar wel moeilijk. Het is namenlijk geen constant water. De vangsten kunnen dus behoorlijk wisselend zijn, evenals de stekken waar de vis gevonden kan worden. Langs het Zwarte Water bevinden zich meerdere kolken (zie bij de stekinfo op deze site) en ook komt de Vecht in het Zwarte Water uit.

Visserij
Het Zwarte Water wordt druk bevist door zowel witvissers als roofvisvissers. Beiden zijn dan ook prima te vangen, alhoewel al eerder werd vermeld dat het een moeilijk water is. De witvisvisserij wordt zowel met de vaste hengel als met de feeder- en matchhengel met veel succes beoefend. De meest gangbare vangsten zijn blankvoorn, brasem en blei, maar ook de winde wordt in het voorjaar met grote regelmaat gevangen. Hierbij zitten regelmatig forse exemplaren. Zowel snoek, baars als snoekbaars en ook roofblei kunnen op het Zwarte Water forse formaten bereiken. Getuigen hiervan zijn snoeken van meer dan 120 cm. En snoekbaarzen van over de 90 cm. En hier betreft het dan alleen nog de vangsten die bekend zijn. Zowel witvissers als roofvisvissers kunnen zowel vanaf de kant als vanuit de boot vissen. De boot is echter wel makkelijker omdat de oever maar beperkt bereikbaar is.

Vissoorten
Qua witvis wordt de stand vooral gevormd door blankvoorn en brasem. Daarnaast ook ruisvoorn, kolblei en zeker ook winde. Van de roofvissen zijn de snoek, snoekbaars en baars het meest algemeen, maar ook vangsten van roofblei worden geregeld gemeld. Ook karper komt ongetwijfeld goed voor in het Zwarte Water, maar er wordt weinig gericht op gevist.

Toegankelijkheid
Het Zwarte Water kan zowel vanaf de kant als vanuit de boot bevist worden. De makkelijkste kantstekken vindt je langs de Hasselterdijk die vanaf de Zwolse wijk Stadshagen richting Hasselt loopt. Hier zijn diverse plaatsen waar je vanaf de oever prima kunt vissen. Ook in de plaatsen Hasselt en Zwartsluis kun je vanaf de kade soms goed uit de voeten, alhoewel de oever hier vrij hoog is. Wil je helemaal de handen vrij hebben, dan biedt de boot zondermeer de beste kansen. Je bepaalt dan zelf waar je vist en kunt altijd wel een goede stek vinden. Langs het water zijn meerdere trailerhellingen te vinden waar je je boot goed te water kunt laten en je auto met trailer goed kunt parkeren. Zie hiervoor verder bij de informatie over trailerhellingen op deze site.

Gerichte Stekinfo
Het is een open deur, maar toch noemen we even de over het water lopende bruggen als bekende en goede stekken. De peilers en de direkte omgeving hiervan zijn prima plekken om de proberen. Daarnaast liggen er langs het Zwarte Water diverse kolken (zie elders op de site voor een beschrijving) en zowel de kolken als de ingangen hiervan zijn de moeite van het proberen waard. Ook de monding van de Vecht in het Zwarte Water en, verderop, die naar bijvoorbeeld het Meppelerdiep of de ingangen naar de grachten van de aanliggende plaatsen zijn prima om te proberen. Als je een dieptemeter hebt, ziek dan de plekken met steenstort en diepe gaten en taluuds eens op. Die zijn er genoeg en ze vormen ook goede plekken. Op de plaatsen waar riet langs het water staat vindt je ook goede mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld het stuk tussen de eerste kolken vanaf Zwolle gerekend en de mondign van de Vecht. Hier staat op vele plekken maar weinig water, maar de snoek en de witvis voelen zich er prima. Voorbij de brug in Hasselt staat juist vlak uit de kant bij de rietkraag al snel veel water. Ook dit deel is, vanwege het steile taluud een prima stek.

Route
Omdat het Zwarte Water vanaf de diverse genoemde aanliggende plaatsen bereikbaar is, is er niet zondermeer een route te geven naar het water. Als voorbeeld het volgende: Vanaf de A28, komende vanaf Amersfoort, neemt u de afslag Zwolle-Zuid. Onderaan de afrit gaat u linksom de weg onderdoor en houdt daarna direkt rechts aan. Bij de verkeerslichten rechtsaf, de Blaloweg op. Bij de eerstkomende verkeerslichten gaat u links, en u steekt nu d.m.v. een brug het Zwolle-Ijsselkanaal over. Door onderaan de brug direkt links en dan weer direkt links te gaan rijdt u via een industrieterrein naar het kanaal. U gaat links en rijdt richting de buurtschap Frankhuis. Wanneer u dit weggetje volgt belandt u op de Hasselterdijk die langs het Zwarte Water loopt en die zoals hierboven vermeld wordt, goede kantstekken herbergt.

Deel deze pagina