Polder Salland

11-04-2010 | Viswater Zwolle | Polders | Schrijver: Ingmar Boersma

salland300x200 Lengte: Niet exact aan te geven
Breedte: Gemiddelde breedte van de weteringen ongeveer 10 meter
Diepte: Meestal max. 1,5 meter; Soestwetering tot max. 2,5 meter
Bodem: Overwegend zachte bodem, zandbodem
Plantengroei: Behoorlijk aanwezig in de vorm van lelies en diverse drijfplanten
Waterkleur: Overwegend licht tot matig troebel

Ten zuiden van Zwolle ligt het uitgestrekte landschap van de polder Salland. Deze polder loopt van de zuidrand van Zwolle tot aan Deventer en van de Ijssel naar het oosten tot ongeveer Raalte. Het gebied wordt gekenmerkt door een natuurlijk landschap met diverse weteringen. De weteringen verschillen onderling niet veel, uitgezonderd de Soestwetering die wat breder en dieper is dan de overige watergangen. Bijzonderheid is nog dat er door het Waterschap Groot Salland in het verleden graskarpers zijn uitgezet waarover hieronder meer.

Visserij
De wateren van de polder Salland zijn vooral vermaard vanwege hun grote ruisvoorn en zeer forse graskarper. Op beide soorten kan uitstekend met de vlok of de broodkorst worden gevist, vooral tijdens warme zomeravonden. Natuurlijk zit er een flink verschil in het te gebruiken materiaal, maar daarover hier geen verdere info. Ook met de vlieg kan overigens prima zaken gedaan worden op de ruisvoorn. Daarnaast komen natuurlijk ook de blankvoorn en ook forse brasems voor in de Sallandse weteringen. Voor de roofvis geldt dat er snoek, baars en in mindere mate snoekbaars voor komt. Dit laatste heeft te maken met de aanwezige stuw die de optrek verhindert. Op genoemde roofvissoorten wordt met kunstaas in alle bekende vormen gevist en natuurlijk kan het ook met natuurlijk aas. Tijdens warme avonden en nachten kan ook prima met een stukje vis of dood visje op snoekbaars en paling worden gevist. De Sallandse polder is een kantviswater. Alhoewel in de Soestwetering ten behoeve van de peurders de boot is toegestaan (let goed op de beperkingen in de vergunning!!!), kunt u het beste terecht vanaf de kant. 

Vissoorten
Bij de witvissoorten zijn de brasem, blankvoorn en ruisvoorn algemeen voorkomend. Vooral brasem en ruisvoorn kunnen een fors formaat bereiken in de polder Salland. Te denken valt dan aan brasems van boven de 55 cm. En ruisvoorn van meer dan 35 cm. Ook ruisers van meer dan 40 cm. Zijn al gemeld en ze zijn niet eens super zeldzaam! Daarnaast is in de tachtiger jaren door het waterschap graskarper in de polderwateren uitgezet. Deze vissen zijn inmiddels tot een zeer respektabel formaat uitgegroeid waarbij u rekening moet houden met vissen van zeker 95 cm. Natuurlijk komt in Salland ook zeelt voor die tot een erg leuk formaat kan uitgroeien. Vissen van boven de 40 cm. Komen voor. De roofvisstand is zo'n beetje zoals van een polder mag worden verwacht: Snoek en baars en in mindere mate snoekbaars. De snoekbaars komt vooral op de Soestwetering voor, evenals de forsere exemplaren van beide andere soorten. Omdat de Soestwetering en de Nieuwe Wetering (het Almelose Kanaal) in direkte verbinding met de stadsgrachten staan, hebben ze ook verbinding met de overige rivieren. Daardoor kunnen de soorten uit die wateren tot aan de aanwezige stuwen optrekken hetgeen al heeft geleid tot bijvoorbeeld roofblei vangsten in de Soestwetering en de Nieuwe Wetering. 

Toegankelijkheid
Zoals al eerder aangegeven is de polder Salland een echt kantviswater. U kunt op vele plaatsen met de auto tot vlak langs het water komen. Lees wel goed de bepalingen in de vergunning na hierover, want er gelden beperkingen. Voor meer achteraf liggende stekken moet u soms stukken langs de weteringen lopen door het land, maar daar krijgt u ook mooie en goede visplekken voor terug. Houd ook hier de bepalingen in de gaten. 

Gerichte Stekinfo
Zoals al hierboven werd aangegeven is de Soestwetering wat breder en dieper dan de overige sallandse weteringen. In de Soestwetering komen metersnoeken voor en ook flinke snoekbaarzen. Bij de diverse duikers en stuwen in de gehele polder is het goed vissen, evenals bij de bruggen. Ook de kruisingen van sloten doen het natuurlijk goed. Als voorbeeld van een goede plek die er uit springt noemen we Sluis 1 bij Lange Slag. Hier splitst het water zich in de Nieuwe Wetering en het Overijssels Kanaal en hier bevinden zich twee stuwen. Ook de splitsing, iets terug, van de Soestwetering en de Nieuwe Wetering (Almelose Kanaal) is goed. Daarnaast is het gebied rondom de Elshof prima voor het wagen van een poging op de dikke ruisers. 

Route
Komende over de A-28 vanuit Amersfoort neemt u de afslag Zwolle-Zuid. Onderaan de afrit rechts aanhouden richting Wijhe-Olst-Deventer. Als u na verloop van tijd de gemeente Zwolle weer verlaat en op de tweebaansweg richting Wijhe-Olst-Deventer bent, kunt u een door u gewenste afslag naar links nemen om het gebied binnen te rijden. Bijvoorbeeld net na de borden einde gemeente Zwolle neemt u de eerste afslag links, de Aalvangersweg. 

Deel deze pagina