Kolk de Noord

10-04-2010 | Viswater Zwolle | Plassen | Schrijver: Ingmar Boersma

noord300x200 Lengte: Niet exact bekend
Breedte: Niet exact bekend
Diepte: Onregelmatige diepten, aflopend tot zo'n tien meter
Bodem: Er zijn delen met zachte modderbodem en ook enkele zanderige stukken
Plantengroei: Langs de oevers op diverse plaatsen riet en plantenbedden
Waterkleur: Overwegend donker

Kolk De Noord is direkt gelegen aan de rivier het Zwarte Water. Het is de tweede kolk aan de rechterkant, gerekend vanaf Zwolle. De kolk staat in een open en ruime verbinding met het Zwarte Water en herbergt dus dezelfde vissoorten. Aan de kolk bevindt zich de grootste visbotenhaven van de plaatselijke hengelsportvereniging. Er kunnen in deze haven ruim 300 boten afgemeerd worden. Tevens treffen we aan deze kolk een aangepaste visplaats voor gehandicapten aan.

Visserij
De meest beoefende visserij in deze kolk is de visserij op witvis en het (verticaal) vissen op roofvis. Dit laatste staat plaatselijk bekend als het zogenaamde tjoeken. Omdat kolk De Noord in een direkte, open verbinding staat met het Zwarte Water, is de visstand gelijk aan die in de aangrenzende rivier. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook mede naar de beschrijving van het Zwarte Water op deze site. Er kan in de kolk zowel vanaf de kant als vanuit de boot worden gevist. Vanaf de oever kan dat vanaf de dam van de botenhaven of bijvoorbeeld vanaf de visplaats voor gehandicapten. Verder is de toegang tot de kolk vrij beperkt. Vanuit de boot zijn de mogelijkheden uiteraard groter. Met name in de winter en het vroege voorjaar zijn de kolken en dus ook De Noord, een toevluchtsoord voor overwinterende vissen die de diepere gaten opzoeken.

Vissoorten
Alle soorten die in het Zwarte Water algemeen voorkomen zijn ook te vangen in de kolk De Noord. Dit houdt dus voor wat betreft de witvis in dat de hoofdmoot gevormd wordt door blankvoorn, brasem en blei, maar ook ruisvoorn en met name in het voorjaar de winde. De drie bekende roofvissen snoek, baars en snoekbaars zijn ook vertegenwoordigd. Ook nemen de vangsten van roofblei toe, alhoewel dit een stroomminnende vis is zodat je die vooral in de rivier zelf eerder zult tegenkomen.

Toegankelijkheid
Vanaf de oever is De Noord bevisbaar vanaf de strekdam van de visbotenhaven en vanaf de visplaats voor gehandicapte sportvissers. Daarnaast is de kolk lastig vanaf de kant te bevissen en zal dus voor de boot moeten worden gekozen.

Gerichte Stekinfo
De visplaats voor gehandicapte sportvissers is niet alleen makkelijk bevisbaar door de vlakke ondergrond, het is ook nog eens een echt goede stek. Op (korte) werpafstand staat hier recht voor de stek al acht meter water, hetgeen borg staat voor een goede plek die ook in de winter tot succes kan leiden. Ook vanaf de kop van de strekdam van de visbotenhaven is deze plek bereikbaar, alhoewel je dan wel wat verder moet werpen. Vanuit de boot zijn er meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de ingang van de kolk naar het Zwarte Water en de diverse rietoevers, waar prachtige plantenbedden staan.

Deel deze pagina