Kolk het Nieuwe Verlaat

10-04-2010 | Viswater Zwolle | Plassen | Schrijver: Ingmar Boersma

verlaat300x200 Lengte: Niet exact bekend
Breedte: Niet exact bekend
Diepte: Diepe gaten, met name in het midden tot zo'n 13 meter
Bodem: Overwegend zandbodem
Plantengroei: Riet en waterplanten vinden we langs de oever
Waterkleur: Meestal donker

De kolk Het Nieuwe Verlaat is gelegen aan de Overijsselse Vecht en bevindt zich op korte afstand van de trailerhelling tussen de beide verkeersbruggen over de rivier. In Het Nieuwe Verlaat is tevens een van de botenhavens van de Zwolse hengelsportvereniging te vinden. Het Nieuwe Verlaat staat in open verbinding met de Vecht en achter de botenhaven is een sluis die naar de Nieuwe Vecht voert.

Visserij
Er kan in Het Nieuwe Verlaat goed op witvis en roofvis gevist worden. Ook de karper is een goede mogelijkheid, alhoewel hier maar weinig gebruik van gemaakt wordt. Het meest handige is Het Nieuwe Verlaat te bevissen vanuit een boot. Vanaf de kant is wel mogelijk, maar omdat maar een zijde bereikbaar is, zijn de mogelijkheden beperkt. Op witvis worden de gangbare technieken toegepast. Voor roofvis wordt er door velen nog altijd met natuurlijk aas getjoekt. Maar ook met kunstaas kun je, werpend naar de oever bijvoorbeeld, goede successen boeken.

Vissoorten
Omdat Het Nieuwe Verlaat direct met de Vecht in verbinding staat komen alle soorten die in de rivier voorkomen ook hier voor. Dit komt dus neer op brasem, voorn en winde en snoek, baars en snoekbaars voor wat de roofvis betreft. Uiteraard zijn ook overige soorten als karper, paling etc. aanwezig in het Nieuwe Verlaat.

Toegankelijkheid
Het Nieuwe Verlaat is beperkt vanaf de oever bevisbaar, voor wat betreft de kant waar de visbotenhaven van de visvereniging ligt. Voor het overige kunt u de kolk het beste vanuit de boot bevissen. Invaren kan direct vanuit de Vecht. Gerekend vanaf de trailerhelling tussen de bruggen gaat u linksaf en na korte tijd is het de eerste kolk aan de rechterkant.

Gerichte Stekinfo
De scheidingslijn van de kolk en de rivier de Vecht is een prima stek. Hier staat een meter of acht water op sommige stukken en de vis heeft even gelegenheid om uit de stroom te gaan. In de kolk zelf zijn met een dieptemeter in het midden diverse diepe plekken tot ruim 13 meter te vinden. Ook de rietkraag die bij het invaren direct links van u begint is het proberen waard.

Route
Komende over de A-28 uit de richting Amersfoort neemt u de afrit Zwolle-Noord. Onderaan de afrit rechts en bij de verkeerslichten linksaf richting Ommen. Nog voordat u de brug over de Vecht passeert neemt u de afslag rechtsaf de wijk Berkum in. U houdt links aan richting het water. Wanneer u de wijk verlaat komt u over een bruggetje dat u over de Nieuwe Vecht voert. Direkt hierna gaat u linksaf en blijft dus rechts naast de Nieuwe Vecht rijden. Na enige tijd gaat de weg omhoog en u bevindt zich nu aan het begin van een dijk. Hier is de sluis van de Nieuwe Vecht en de botenhaven van de visvereniging aan Het Nieuwe Verlaat.

Deel deze pagina