Zwolle IJsselkanaal

10-04-2010 | Viswater Zwolle | Kanalen | Schrijver: Ingmar Boersma

zwijsselkanaal300x200 Lengte: 2,5 kilometer
Breedte: 60 meter
Diepte: In de vaargeul tot 3,5 meter, naar de oever oplopend
Bodem: Overwegend harde bodem met weinig obstakels
Plantengroei: Niet of nauwelijks
Waterkleur: niet bekend

Het Zwolle-IJsselkanaal is een typisch Nederlands scheepvaartkanaal; recht, behalve de bruggen vrij monotoom en een gangbaar wedstrijdwater. Het kanaal verbindt de rivieren het Zwarte Water en de Ijssel met elkaar. Het Zwolle-Ijsselkanaal staat in open verbinding met het Zwarte Water, terwijl de verbinding met de Ijssel via een sluis gaat. Mede hierdoor, maar ook door de regelmatige scheepvaart in het kanaal, staat er vaak een behoorlijke stroming. Over het kanaal loopt een voetgangersbrug, een spoorbrug, een verkeersbrug en bij de sluis zit tenslotte ook nog een verkeersbrug.

Visserij
Er wordt voornamelijk met de vaste hengel en/of feederhengel op witvis gevist. Af en toe wordt er gevist op snoekbaars en in nog mindere mate op karper

Vissoorten
Voornamelijk (blank)voorn en brasem. Tevens wordt snoekbaars en paling met enige regelmaat gevangen.

Toegankelijkheid
Het kanaal is langs de oever prima te bereiken. Er is een brede, vlakke grasberm tot aan het water. De auto kan meestal vlak achter de stek worden geparkeerd. Er is een vrij hoge beschoeiing langs de oever, zodat hiermee bij de keuze van een leefnet en/of schepnetsteel rekening gehouden moet worden. Voor beiden geldt dat een lengte vanaf 3 meter volstaat. Met de boot kan het Zwolle-IJsselkanaal bereikt worden door vanaf het Zwarte Water of de Ijssel het kanaal op te varen. Er zijn geen trailermogelijkheden in het kanaal zelf.

Gerichte Stekinfo
Goede stekken zijn:

- Alle brugpeilers en dukdalven

- De ingang van het kanaal bij het Zwarte Water (enige diepe stukken, met de boot bevisbaar)

- (de ingang van) de diverse insteekhavens langs het kanaal

- Ongeveer 50 a 100 meter links van de autobrug naar Westenholte (aan de Zwolse kant van het kanaal), tegenover een kleine inlaat in de tegenoverliggende oever. Hier ter plaatse is een kleine mosselbank.

Route
Vanaf de A-28, komende vanaf Amersfoort neemt u de afslag Zwolle-Zuid. Onderaan de afslag links onder de weg door en dan rechts aanhouden. U passeert dan ondermeer de meubelboulevard. Bij de eerste verkeerslichten gaat u linksaf en na korte tijd rijdt u het kanaal over. Afhankelijk van waar u aan het kanaal wilt zijn dient u voor of na de brug dus uw keuze te bepalen.

Deel deze pagina