Visgids zoetwater wedstrijd nu ook met de vrije hengel

27-05-2014 | Artikelen | Witvis | Schrijver: Ingmar Boersma

Alweer voor de 12e keer organiseert Visgids in Zwolle haar jaarlijkse zoetwaterwedstrijd. De eerste 11 edities waren alleen met de vaste stok, vanaf dit jaar is het ook mogelijk om deel te nemen met de vrije hengel.

Twee parcoursen
Er zijn twee parcoursen waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven. De keuze is het al bekende Zwolle-IJsselkanaal, waar met de vaste hengel wordt gevist. Dit kanaal is ongeveer 60 meter breed en in de vaargeul zo’n 3,5 meter diep.

Het Zwartewater, het parcours voor de vrije hengel
Het Zwartewater, het parcours voor de vrije hengel
Het tweede parcours ligt om de hoek en betreft het Zwartewater. Een zeer langzaam stromend water waar op een tweetal trajecten gevist wordt met de vrije hengel. Wie inschrijft moet van tevoren de keuze maken voor welk hengeltype hij of zij wil deelnemen.

Regels
Er wordt individueel gevist in vakken. De hoofdprijs bestaat uit 2 keer  €200,--. Voor de vaste hengel- en vrije hengel vissers is er dus een gelijke kans op een geldbedrag. De overige prijzen worden zoals gebruikelijk is bij wedstrijden aflopend toegekend aan de besten uit de verschillende vakken.

 

12e Grote viswedstrijd Visgids;

Vanaf nu zowel vissen met de Vrije- als de vaste Hengel !!!
Hengeltype bij inschrijving aangeven s.v.p.!!!


Zaterdag 20 september 2014

Hoofdprijs = 2 keer € 200,--. (1 x voor de vaste hengel en 1 x voor de vrije hengel)

Er zijn verder nog vele hengelsport- en huishoudelijke artikelen te winnen!


Gegevens:

Viswater:   Zwolle-Ijsselkanaal (vaste stok)
    Zwarte Water (vrije hengel)
Vistijd:   09:00 – 14:00 uur
Soort wedstrijd:  Individueel
Hengelkeuze:   zie viswater
Inschrijfgeld:   € 15,--  per persoon
Aantal deelnemers:  Maximaal 85  (vaste stok)
    Maximaal 60 (vrije hengel)
Verdeling plaatsen:  Vissen in vakken
Telling:   Vissen op gewicht (alles telt, behalve snoek en snoekbaars)
Prijzen:   Prijzenaantal = 1 op 4
 
Loten plaatsnummers: Van 07:00 – 08:00 uur in zaal “Het Anker”  Meester Koolenweg 10, Zwolle


Voorafgaande aan de prijsuitreiking vindt een verloting plaats ten bate van de Stichting.

ALLE PRIJZEN DIENEN PERSOONLIJK TE WORDEN OPGEHAALD DOOR DE WINNAAR


Inschrijving en info bij: Ingmar Boersma, 06 – 50510055 of email: ingmar@hengelsportoost.nl.
Bij inschrijving vermelden voor welk hengeltype u wilt meedoen.

 

Deel deze pagina