KindermeZZo is het goede doel voor 2020 bij Visgids

02-03-2020 | Artikelen | Algemeen | Schrijver: Ingmar Boersma
Zoals altijd steunt visgids met al haar werkzaamheden goede doelen. Dit jaar is gekozen voor het ondersteunen van KindermeZZo, gevestigd in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. KindermeZZo biedt steun voor kinderen waar bij één van de gezinsleden kanker geconstateerd is. Hieronder lees je meer informatie over ons goede doel dit jaar: KindermeZZo.
 
 


 

Nazorgcentrum IntermeZZo ondersteunt mensen met kanker en hun naasten om weer de regie over hun leven te nemen. Dit altijd met aandacht voor kwaliteit van leven.
We ondersteunen op diverse gebieden. Te weten:  Omgaan met kanker, Ontmoeten en relaties,  Ontspanning en welbevinden en Terugkeer naar de maatschappij. IntermeZZo is elke werkdag geopend tussen 9 en 17 uur voor inloop en activiteiten. Waar de organisatie in het eerste jaar 400 bezoeken kreeg verwelkomen ze nu meer dan 5000 bezoeken op jaarbasis. We zijn afhankelijk van donaties en giften.
Sinds september 2018 bestaat ook KindermeZZo. Voor kinderen uit gezinnen waar kanker dichtbij is.
Juist voor kinderen blijkt een diagnose in het gezin zwaar te zijn. Immers, de veiligheid en de structuur valt vaak weg gedurende een periode. Er staan pedagogisch geschoolde teamleden klaar voor de kindergroep. Daarnaast realiseren we voor gezinnen met kinderen in zorg oudersavonden. Maar ook een preventief begeleidingsgesprek kort na diagnose van 1 van de ouders, zodat het gezin met tools en gesterkt het behandeltraject in gaat.
Kortom, er bestaat een divers programma.
 
IntermeZZo zou heel graag voor de kindergroep een keyboard met karaoke set aanschaffen. Naast het gebruikelijke programma voor de kinderen proberen we de laatste bijeenkomst voor de vakantie en de opstart na de vakantie speciaal te maken. Daar is geld voor nodig!
 
We nodigen iedereen graag uit op onze website te kijken: www.intermezzo-zwolle.nl  of vanuit belangstelling een keer binnen te lopen.
 
 

Deel deze pagina