De IJssel

Viswater Zwolle | Rivieren | Schrijver: Ingmar Boersma
 
IJssel
IJssel
Lengte: Niet exact aan te geven
Breedte: Gemiddeld zo'n 100 meter
Diepte:  In de vaargeul zo'n 4 meter
Bodem: Overwegend harde bodem, met zand, grind en steenstort
Plantengroei: Weinig
Waterkleur: Sterk varierend naar gelang de stroming
 

De IJssel is zonder twijfel de bekendste rivier van de omgeving Zwolle. Hij behoort tot Nederlands grote rivieren en schaart zich daarmee in de rij van ondermeer Rijn en Maas. De IJssel is overigens wel de kleinste van de grote rivieren in ons land. Toch moet de stroming van deze rivier niet onderschat worden. Het is niet voor niets dat in bijvoorbeeld de studieboeken voor het vaarbewijs de speciale reglementen voor de IJssel extra aandacht krijgen. In het kader van deze site gaan wij alleen in op het gedeelte van de IJssel in de direkte omgeving van Zwolle.

Visserij
In de IJssel kunnen alle bekende vissoorten van ons land gevangen worden. Vooral in het voorjaar trekt de IJssel grote aantallen vissers aan die het voorzien hebben op de witvis die in zeer grote aantallen de rivier optrekken. Naast blankvoorn en brasem wordt dan ook veel winde gevangen. Opvallend is dat de optrek van vis eerder start in de IJssel en dat de Overijsselse Vecht (zie elders op deze site) daar achteraan komt. Naast de goede witvisvangsten kun je ook voor roofvis goed terecht op de IJssel. Het leuke van de Ijssel is dat je op één dag zo maar vier vissoorten kunt vangen. Je weet dus nooit wat je vangt, hoe veel je vangt en hoe groot het is. Het mooie is ook dat door de stroming de vis erg sterk is en mooie sport geeft. Baars, snoekbaars en snoek komen er voor. Maar natuurlijk ook roofblei; een vissoort waarvoor velen speciaal afreizen naar de Ijssel. En wat dacht je van een dikke meerval? Je kunt er prima gericht op vissen. De grootste snoekbaars waarvan wij hoorden mat 103 cm. En deze woog 8,25 kilo. De grootste snoek staat voor zover ons bekend op 123 cm. Baarzen van 45+, roofblei van ruim boven de 80 cm en natuurlijk dus meerval. Ook op karper kan met succes op de IJssel gevist worden. Het wordt niet veel gedaan, want de meeste vissers vinden de (sterke) stroming en de intensieve scheepvaart een te lastige factor. De tot op heden grootst bekende karper is er eentje van 103 cm lang en 26,3 kg zwaar. Leden van de plaatselijke Karper Studiegroep hebben ook een projekt opgezet om de spiegelkarper op de IJssel te hebben en te houden. Ook deze vissoort kan dus gevangen worden. Er wordt zowel vanaf de kant als vanuit de boot druk op de IJssel gevist. Houdt in beide gevallen goed rekening met de stroming en met de drukke (beroeps)scheepvaart. Onoplettendheid kan hier al snel tot gevaarlijke situaties leiden. De meest gebruikte technieken voor de witvis zijn de feeder en de vaste hengel. Voor de roofvis wordt vanaf de kant veel gevist en vanuit de boot met zowel natuurlijk als kunstaas. Vanaf de kant met kunstaas gaat natuurlijk ook prima, maar door de vele stenen langs de oever is verspelen dan regelmatig uw deel. Ten slotte de vermelding dat de IJssel een rivier is waar met regelmaat bijzondere vangsten worden geboekt. Soorten als de kopvoorn en de zeeforel worden er gehaakt bijvoorbeeld. Je weet het echt maar nooit op de Ijssel.

Vissoorten
Blankvoorn, brasem en blei vormen de hoofdmoot bij de witvis. In met name het voorjaar voegt ook de winde zich daarbij. Van alle exemplaren worden grote exemplaren vooral in het voor- en najaar veel gevangen. Te denken valt dan aan winde van boven de 50 cm. Voorn van boven de 30 en brasem van boven de 60 cm. Voor wat betreft de roofvis zijn de snoek, baars en snoekbaars het meest algemeen. Maar ook de roofblei wordt veel gevangen. Ook op meerval kun je prima gericht vissen hier. Op de IJssel kan tevens gericht op karper worden gevist, alhoewel dit beslist niet door iedereen als een makkelijke visserij wordt ervaren. Dit laatste geldt overigens überhaupt voor het vissen op deze rivier.

Toegankelijkheid
De IJssel is beperkt vanaf de kant te bevissen. De laatste jaren zijn veel oevergebieden tot natuurgebied verklaart met alle beperkende maatregelen van dien. Toch blijven er nog kantstekken over, maar die zijn, met name tijdens hoogtij dagen, druk bezocht. Vissend vanuit de boot zijn er meer mogelijkheden, want in dat geval kun je je eigen stek bepalen. Als voorbeeld nemen we hier de stek die tevens gelegen is naast de trailerhelling (zie onder trailerhellingen op deze site). Hier is een vlakke oever, waar overigens wel steenstort in het water ligt. U kunt hier gemakkelijk met de auto komen, maar zoals gezegd is het vooral in het voorjaar hier behoorlijk druk bezet. 

Gerichte Stekinfo
Bij het vissen in de IJssel is het belangrijk dat je op de goede plek bent. Gezien de wisseling van het water en de waterstanden is het niet vantevoren te zeggen waar je per keer moet zijn, maar wat algemene zaken zijn wel aan te geven. Over de IJssel lopen diverse bruggen, waarvan de peilers goed zijn. Kijk hier wel uit met de stroming! Er bevinden zich langs de IJssel diverse ingangen naar kanalen en/of kolken. Deze inhammen zijn prima stekken omdat het normale stromingspatroon hier onderbroken wordt. De beste stekken vindt u echter toch wel rond en tussen de kribben die zich langs de hele rivier bevinden. Ook hier wordt het stromingspatroon onderbroken en dit geeft de vis de gelegenheid om even te rusten. Alle vissoorten kunnen rondom de kribben bevist worden, waarbij de bootvisser natuurlijk in het voordeel is.

Route
De IJssel is een rivier die zich over een behoorlijk stuk door ons land begeeft. Als voorbeeld noemen we hier de kantstek bij de beschreven trailerhelling. Komende over de A28 vanuit de richting Amersfoort neemt u de afrit Zwolle-Zuid. Onderaan de afrit houdt u rechts aan en bij de verkeerslichten gaat u rechts richting Hattem. Vlak voor de brug gaat u rechtsaf en hier treft u de trailerhelling aan. Hier kunt u zoals gezegd ook prima vanaf de kant vissen en tevens dus uw boot te water laten. 

Deel deze pagina