Kolk de Streng

10-04-2010 | Viswater Zwolle | Plassen | Schrijver: Ingmar Boersma

streng300x200 Lengte: Niet exact bekend
Breedte: Niet exact bekend
Diepte: Diep, met gaten tot ruim 8 meter in het midden. Ook aan sommige oever nog vrij diep
Bodem: Overwegend modder met verspreid plaatsen met zanderige bodem
Plantengroei: Veel riet langs diverse oevers en plantenbedden
Waterkleur: Meestal donker

Kolk de Streng is gelegen aan het Zwarte Water. Gerekend vanuit Zwolle is het de vierde kolk aan de rechterkant, direkt achter de uitmonding van de Overijsselse Vecht in het Zwarte Water. Vroeger werd deze kolk de Kostverloren kolk genoemd en als zodanig is hij dus wellicht nog bekend bij diversen van u. De kolk werd in een hengelsportblad in de 70er jaren eens beschreven als de beste witviskolk van Overijssel. Of dat heden ten dage nog steeds zo is, is niet duidelijk, maar er valt nog altijd uitstekend te vissen. In de zomermaanden komen er veel plezierjachten in de kolk die daar langs de oevers afmeren. Vanaf 1 november tot 1 juni is de kolk afgesloten met palen zodat grotere boten niet in- en uit kunnen varen. Voor de meeste visboten is de kolk echter nog wel toegankelijk.

Visserij
De meest beoefende visserijen in de Streng zijn de witvis- en roofvisvisserij. Dit gaat eigenlijk alleen vanuit een boot, want vanaf de kant is de Streng nauwelijks bevisbaar. Er is in de Streng altijd wel een beschut plekje te vinden om te kunnen vissen. Met name in de winter en het vroege voorjaar trekt veel vis de kolk in om de diepere gaten op te zoeken. Er kan op de witvis met alle gekende technieken worden gevist. De roofvis wordt het meest belaagd met kunstaas, alhoewel er ook nog regelmatig met natuurlijk aas wordt gevist. Werpend naar de oevers toe kun je soms prachtige taluuds bevissen die de moeite waard zijn.

Vissoorten
Omdat de Streng in direkte en open verbinding staat met het Zwarte Water (zie elders op deze site) komen alle vissoorten die zich daar ophouden ook in de Streng voor. Veel witvis zoals brasem, voorn en ook winde verzamelt zich in de Streng. Daarnaast is er ook prima roofvis zoals snoek, baars en snoekbaars te vangen. In de zomeravonden is het er goed palingvissen en peuren.

Toegankelijkheid
De Streng is niet vanaf de kant bevisbaar. U bent dus aangewezen op de boot, die echter aan het Zwarte Water op diverse plaatsen te water kan worden gelaten. Het hele jaar kan de Streng worden in- en uitgevaren, maar van 1 november tot 1 juni is de kolk afgesloten door palen die een beperkte doorvaarbreedte van 230 cm. toelaten.

Gerichte Stekinfo
Direkt voor en na de ingang van de Streng zijn goede stekken. Dit vanwege de verbinding met de rivier het Zwarte Water. Als u de kolk invaart begint meteen links een prachtige rietkraag die na een tijdje haaks naar links buigt. Dit is een prima stek waar, met name om de hoek, tot vlak voor de kant nog veel water staat. In het midden bevinden zich meerdere diepe gaten. Zoek deze met een dieptemeter op. Overigens zijn de oevers sowieso goed om te proberen.

Route
Omdat de Streng niet vanaf de oever bereikbaar is heeft een routebeschrijving weinig toegevoegde waarde. Zie voor een beschrijving dan ook de route naar de trailerhelling aan het Zwarte Water en vaar vervolgens richting de Vecht. Direkt na de monding van de Vecht ligt de Streng aan de rechter oever.

Deel deze pagina