Zwolle Zuid

11-04-2010 | Viswater Zwolle | Stadswater | Schrijver: Ingmar Boersma

zwollezuid300x200 Lengte: Bij elkaar opgeteld tientallen kilometers lang
Breedte: Gemiddeld 12 meter
Diepte: 0.5 tot 1.5 meter
Bodem: Zowel zand als modder
Plantengroei: Afwisselend waterpest, fonteinkruid, lelies
Waterkleur: Afwisselend helder en troebel water

Zwolle-Zuid is een wijk van Zwolle die in de jaren 80 en 90 is gebouwd. Aan de Zuidwestelijke kant stroomt de Ijssel langs de wijk. In deze woonwijk is veel ruimte gegeven aan water. Door de gehele wijk stromen vaarten van ongeveer 12 meter breed hier en daar uitmondend in een grote vijver. Zwolle Zuid staat in verbinding met water uit de sallandse polder. Sommige vaarten (bijvoorbeeld de steenwetering) lopen dwars door de woonwijk terwijl andere vaarten door het park-achtige buitengebied van de uiterwaarden van de Ijssel lopen.

Visserij
Zwolle-Zuid is een gemakkelijk stadswater. Er wordt dan ook veel door de jeugd gevist op met name witvis. Aangezien het water zich overal in de wijk bevindt en dus altijd dichtbij huis is, kan ook voor een uurtje na het werk dit water prima dienen. Er wordt veel kleine (wit)vis gevangen, maar ook het vissen op snoek, zeelt en zeker ook graskarper zijn zeer succesvol.

Vissoorten
Vooral (kleine) witvis zoals blank- en ruisvoorn, brasem en zeelt. Snoek komt in ruime mate voor, vooral exemplaren tot zo'n 60 cm. Ook snoeken van meer dan een meter zijn echter in deze wijk al meermalen gevangen. Omdat het water in verbinding staat met de polder van het Sallandse achtergebied, treffen we hier ook (echt grote) graskarpers aan. Exemplaren van in de 90 cm. Zijn er al gevangen!

Toegankelijkheid
Het water in Zwolle-Zuid is erg goed toegankelijk maar het is wel verstandig een goede straatnamenboek mee te nemen daar de wijk voor buitenstaanders een doolhof kan zijn. Het water is over het algemeen van beide kanten te bevissen al zijn er stukken water bij waar veel riet aan de waterkant staat.

Gerichte Stekinfo
De vele duikers die er te vinden zijn bieden goede stekken evenals de houten en stenen bruggen in de wijk. Daarnaast worden de grotere vissen voornamelijk gevangen in de grote vijvers (bijvoorbeeld aan de Staatsecretarislaan en de provincieroute).

Route
Vanaf de A-28 neemt u de afslag Zwolle-Zuid en u komt dan op de vierbaansweg Ijsselallee. Komende vanaf de snelweg ligt de wijk nu aan uw linkerhand en u kunt zelf kiezen waar u de wijk in gaat. Zoals gezegd vindt u de vele watergangen door de gehele wijk heen.

Deel deze pagina