Doe eens anders dan normaal

30-04-2012 | Artikelen | Roofvis | Schrijver: Johnny Schots

snoekDoe eens anders dan normaal en daarmee bedoel ik, vis eens op een andere manier op de door jou gekende stekken dan datgene te doen wat je meestal doet op die plaatsen.       Vis je een bepaalde strook water normaal af al trollend, wel laat je boot nu eens driften en gooi deze strook af. Ben je gewoon sommige stekken met jerkbaits te bevissen, gebruik dan shads, of zelfs die goeie oude spinner of lepel.

Wanneer je bij het slepen ondiep lopend kunstaas gebruikt een eindje achter de boot gevist, gebruik dan eens diep lopende pluggen die je strak net achter of zelfs naast de boot vist. Denk er wel aan dat bij deze methode de aanbeet meestal snoeihard is. Ik zet bij deze mannier van vissen mijn reel in vrijloop en hou mijn duim op de spoel (niet te hard drukken). Heb ik dan een aanbeet dan kan de vis voldoende lijn nemen zonder het gevaar op lijnbreuk of zelfs een gebroken hengeltop, vervolgens geef ik snel een draai aan de slinger en dril de vis dan af op de slip zoals gewoonlijk.

Je kan ook eens de plaatsen die je al trollend bevist al driftend doen, terwijl je je shad over de bodem laat hobbelen, wedden dat die grote snoek die anders het kunstaas rustig over zijn kop laat lopen, nu plots wel toehapt.

Ben je gewoon bij het trollen mooi de taluds te volgen, wel vaar dan eens als een dronkenlap in zigzag over dit traject. Niet alleen vaar je nu eens van diep naar ondiep en vervolgens van ondiep naar diep over het talud, maar tegelijker tijd zal door het zigzag varen je plug nu eens snel dan weer traag door het water gaan. Dit stil vallen gevolgd door een plotse versnelling is dikwijls het moment dat de snoek toehapt.

Vaar je normaal aan een snelheid van 3 km/uur, voer dan je snelheid eens op tot 5 km/uur en doe aan spied trollen. Voor de snoek is het nu toehappen of het is al te laat, hij krijgt nu niet de kans rustig te controleren wat op hem toe komt of even na te zwemmen, wil hij de prooi niet laten schieten dan moet hij toehappen. Een ander voordeel van sneller varen is dat je op die mannier veel meer water afvist en dus meer kans hebt snoek tegen te komen. Ik durf ook in de winter aan spied trollen te doen met soms verrassende resultaten.

Bijna steeds zie je iedereen die van uit een bootje vist van uit het diepe richting kant werpen om daar de rietkragen uit te kammen. Heb je er al eens aan gedacht net het omgekeerde te doen, t.t.z. leg je bootje dicht tegen de kant, gooi naar het diepe en vis zo naar de kant toe zoals je zou doen wanneer je op de kant staat. Je hebt nu het voordeel dat de rietkraag je niet kan beletten alle mooie plekjes te bevissen. Ook als je op de normale mannier van uit je bootje naar de kant toe staat te vissen, draai je dan eens om en werp eens in tegenover gestelde richting, een verrassing is nooit uitgesloten.

Hou steeds je kunstaas het volledig traject van het binnen vissen onder controle, niet zelden volgt op het laatste stuk plots toch nog een aanval. Dit kan zijn doordat je plug op het eind van zijn baan plots oploopt, maar ook dat een snoek, die bij een vorige poging je aas gewoon gevolgd is, eensklaps van onder je boot het naar hem toekomend aas grijpt.

Ben je bang je kunstaas te verliezen door vast te komen hangen aan obstakels en blijf je dus liever wat uit de buurt ervan, gebruik dan een minder duur kunstaas zoals bijvoorbeeld een shad en neem toch eens wat meer risico. Het loont echt de moeite, het zijn net die plekken waar de snoek zich schuil houd.

Kun je goed werpen, gooi met een onderhandse worp een drijvende plug onder laag hangende takken en laat ze daar even hangen. Geef vervolgens af en toe een lichte tik met je hengel zodat er wat beweging komt in de plug en begin dan pas langzaam binnen te vissen. Zit er een snoek dan zal hij die prooi niet laten ontsnappen.

Ervaren snoekers zullen waarschijnlijk geen boodschap hebben aan mijn uitleg, maar ik hoop minder ervaren vissers en beginners toch de nodige tips te hebben verschaft.

Dus, doe eens anders dan normaal.

Johnny Schots.

Deel deze pagina